โครงการจ้างงานประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด 19

รับสมัครครั้งที่ 3

กำหนดการรายงานตัว วันที่ 28 -29 พ.ค. 2563 ปิดระบบการรายงานตัว 29 พ.ค. 2563 เวลา 13.00 น.

พิมพ์เอกสาร

สำหรับผู้ที่ผ่านการการคัดเลือกแล้ว